4 KEYWORDS สำคัญ ในการพัฒนา ธุรกิจอสังหา ฯ

สำหรับการทำ ธุรกิจอสังหา ฯ ในปัจจุบันการสร้างบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม ทาวเฮ้าส์ และคอนโดมิเนียมนั้นมีจำนวนผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโครงการต่าง ๆ อยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีการแข่งขันที่สูง ส่งผลให้การก่อสร้างและตกแต่งให้มีความสวยงามเพียงอย่างเดียวนั้นไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวในการตัดสินใจในการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้บริโภคอีกต่อไป

หากเราย้อนอดีตไปสำหรับการวางแผนกลยุทธ์การตลาดของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เราจะพบว่าเหล่าบรรดานักพัฒนาและผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์จะให้น้ำหนักและความสำคัญไปกับ “ทำเล” เป็นหลัก เพราะมีความเชื่อว่าปัจจัยนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อสร้างขึ้นมาจะขายได้หรือไม่ แต่เนื่องด้วยปัจจุบันมีนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรง รวมไปถึงสถานการณ์ต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อยู่เสมอ ทำให้พฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปด้วย ส่งผลให้เรื่อง “ทำเล” ไม่ได้เป็นปัจจัยในการตัดสินใจของผู้บริโภคเพียงอย่างเดียว แต่จะให้น้ำหนักไปกับคุณภาพ ความมาตรฐาน และความน่าเชื่อถือของโครงการ ซึ่งจุดนี้ก็คือการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพราะหากแบรนด์ได้รับความนิยม และการยอมรับจากผู้คนเป็นจำนวนมากย่อมสร้างความมั่นใจในสินค้าและบริการให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

จากเว็บไซต์ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ Home Market ได้มีเขียนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลของ ดร.ธีรพันธ์ โล่ทองคำ ที่ปรึกษาและนักกลยุทธ์การตลาด ก็ได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันว่าสมัยก่อนการทำธุรกิจอสังหา ฯ จะให้น้ำหนักและความสำคัญไปที่ทำเลเป็นหลัก ทำให้นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แต่ละเจ้าต่างแข่งขันกันหาทำเลในการก่อสร้างที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ แต่ปัจจุบันการทำการตลาดอสังหาริมทรัพย์จะเน้นเพียงปัจจัยในเรื่องของทำเลที่ตั้งไม่ได้ เพราะในยุคนี้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีความสามารถในการซื้อที่ดินเหมือน ๆ กัน และแนวทางในการออกแบบและก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างที่ใช้ รวมถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้ก็มีลักษณะที่เหมือนกัน ทำให้สิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ใช่ปัจจัยที่สามารถดึงดูดผู้บริโภคทีสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายและรวดเร็วในปัจจุบัน

ธุรกิจอสังหา ฯ

4 KEYWORDS สำคัญ ในการพัฒนา ธุรกิจอสังหา ฯ

ในการวางแผนกลยุทธ์ในการทำการตลาดของสินค้าและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ปัจจัยที่น่าสนใจในปัจจุบันคือการสร้างแบรนด์ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้มีความแข็งแกร่ง โดยขอแนะนำเป็น 4 KEYWORDS สำคัญ ดังนี้

ทำเล (Location)

หากพูดถึงการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน เราจะทราบกันดีว่ามีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค รวมถึงปัจจัยด้านทำเลที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ที่ยังมีส่วนในการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภคอยู่ เนื่องด้วยความสะดวกสบาย และความเหมาะสมในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเดินทางสำหรับผู้บริโภคที่ต้องเดินทางและใช้ชีวิตอยู่ในเมืองที่มีความแออัดอยู่เป็นประจำ

ภาพลักษณ์ (Image)

การสร้างภาพลักลักษณะของแบรนด์ให้มีความแข็งแกร่งย่อมต้องใช้เวลา ดังนั้นผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ควรให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ให้มีความน่าเชื่อถือ หากเราสามารถสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ให้เกิดการยอมรับอย่างเป็นวงกว้างได้ ย่อมสร้างความมั่นใจ และโอกาสในการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น ยิ่งยุคนี้ผู้บริโภคต่างสามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและง่ายแล้ว การหันมาเน้นสร้างแบรนด์บนโลกออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคย่อมสามารถทำได้รวดเร็วกว่าเมื่อก่อนเป็นอย่างมาก

ประสิทธิภาพ (Perfomance)

สำหรับประสิทธิภาพในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ควรมีการแสดงให้ผู้คนทั่วไปได้รับรู้ถึงความเป็นไปของบริษัทอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่นการพัฒนาโครงการในแต่ละพื้นที่ ขั้นตอนการก่อสร้าง รวมไปถึงสถานะของโครงการในแต่ละช่วง เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คนทั่วไปและผู้ที่สนใจในโครงการอสังหาริมทรัพย์ของแบรด์

การบริการ (Service)

แน่นอนว่าสำหรับการขายสินค้าและบริการแล้ว เรื่องของบริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งเป็นสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูงอย่างอสังหาริมทรัพย์ด้วยแล้ว ยิ่งต้องเน้นการบริการหลังการขายอย่างเต็มที่ เพื่อกลุ่มลูกค้าเกิดความประทับใจ และเกิดความภักดีต่อแบรนด์ ซึ่งจะนำไปสู่ฐานเสียงของลูกค้าที่แข็งแกร่งในอนาคต ทำให้มีโอกาสในการทำการตลาดให้แก่ลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ รวมถึงสร้างโอกาสขายสินค้าและบริการได้อย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้ แม้ว่าการสร้างแบรนด์จะเป็นสิ่งสำคัญ หรือผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลาย ๆ แบรนด์ก็กำลังดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก็อย่าลืมให้ความสำคัญไปกับคุณภาพของโครงการอสังหาริมทรัพย์โดยรวมด้วย อย่างเช่น การใช้วัสดุที่ดีมีคุณภาพ และการก่อสร้างที่มีการควบคุมจัดการอย่างมืออาชีพ เพราะหากมีการขายโครงการไปแล้ว และมีปัญหาตามมาภายหลัง จะเป็นสิ่งที่ส่งผลด้านลบและความเชื่อมั่นของลูกค้า และกลุ่มผู้บริโภครายอื่น ๆ ต่อไป แถมยังเป็นสิ่งที่หากเกิดขึ้นแล้ว ตามแก้ทีหลังก็อาจจะไม่สามารถทำให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนปกติได้โดยเร็ว

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังสนใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พี่ ๆ สามารถติดตามบทความ และความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในตอนอื่น ๆ ผ่านทาง www.ploycrm.com จ้า

 

สนใจ โปรแกรม PLOY สามารถขอ Demo ทดลองใช้ฟรีได้แล้ว

>> คลิกที่นี่ <<

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google Analytic และ Facebook Pixel

    เราได้มีการใช้งาน Google analytic และ Facebook pixel เพื่อช่วยให้เราส่งมอบประสบการณ์การใช้งานของเว็บไซต์ได้อย่างดียิ่งขึ้น

Save