FEATURE

ฟีเจอร์ต่าง ๆ ที่ช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้น

LINE DAILY REPORT

 • สรุปรายงานภาพรวมประจำวัน
 • ส่งรายงานตรงเข้าไลน์กลุ่ม ตามเวลาที่กำหนด
 • ติดตามสถานการณ์งานขายได้ทุกวัน จึงไม่พลาดข้อมูลสำคัญ ไม่ว่าจะยอดจอง ยอดผู้สนใจ ยอดค้างชำระในโครงการ
ทดลองใช้งานฟรี

LINE DAILY REPORT

 • สรุปรายงานภาพรวมประจำวัน
 • ส่งรายงานตรงเข้าไลน์กลุ่ม ตามเวลาที่กำหนด
 • ติดตามสถานการณ์งานขายได้ทุกวัน จึงไม่พลาดข้อมูลสำคัญ ไม่ว่าจะยอดจอง ยอดผู้สนใจ ยอดค้างชำระในโครงการ
ทดลองใช้งานฟรี

การชำระค่างวดบนระบบ PLOY PAYMENT

 • ลูกค้าชำระค่างวดง่ายๆผ่านมือถือ
 • แจ้งเตือนชำระค่างวดทาง SMS / E-mail กับลูกค้า
 • เมื่อมียอดเข้าจะมีข้อความแจ้งเตือนทางไลน์กลุ่ม พร้อมตัดรายการบนระบบ อัพเดทสถานะการชำระอัตโนมัติ
 • ลูกค้าสามารถติดตามรายการที่ชำระแล้วได้ด้วยตัวเอง
 • ดาวน์โหลดใบเสร็จย้อนหลังได้เอง
PLOY-PAYMENT-1
PLOY-PAYMENT-1
PLOY-PAYMENT-1
PLOY-PAYMENT-1

การชำระค่างวดบนระบบ PLOY PAYMENT

 • ลูกค้าชำระค่างวดง่ายๆผ่านมือถือ
 • แจ้งเตือนชำระค่างวดทาง SMS / E-mail กับลูกค้า
 • เมื่อมียอดเข้าจะมีข้อความแจ้งเตือนทางไลน์กลุ่ม พร้อมตัดรายการบนระบบ อัพเดทสถานะการชำระอัตโนมัติ
 • ลูกค้าสามารถติดตามรายการที่ชำระแล้วได้ด้วยตัวเอง
 • ดาวน์โหลดใบเสร็จย้อนหลังได้เอง
PLOY-เก็บข้อมูลลูกค้า1
PLOY-เก็บข้อมูลลูกค้า2

เก็บข้อมูลลูกค้าพร้อมเตือนการติดตาม

 • ครอบคลุมการเก็บข้อมูลทั่วไปและความสนใจของลูกค้า
 • มีระบบติดตามเรื่องงานขายและการชำระเงิน
 • สามารถทำเอกสารใบเสนอราคา จอง สัญญาฯ ออกใบเสร็จรับเงิน จนถึงการโอนกรรมสิทธิ์
 • มีรายงานเกี่ยวกับการขาย และรายงานเพื่อการบริหารสำหรับเจ้าของกิจการ

ช่วยให้เรื่องโอนเป็นเรื่องง่าย

 • เห็น Status สินเชื่อ, ก่อสร้าง ในเวลาเดียวกัน
 • วัดประสิทธิภาพทีม CS
 • รู้ Performance ของธนาคารแต่ละธนาคารได้
 • เห็นภาพรวมคุณสมบัติของผู้กู้
PLOY-ช่วยเรื่องโอนเงิน1
PLOY-ช่วยเรื่องโอนเงิน2
PLOY-ช่วยเรื่องโอนเงิน1
PLOY-ช่วยเรื่องโอนเงิน2

ช่วยให้เรื่องโอนเป็นเรื่องง่าย

 • เห็น Status สินเชื่อ, ก่อสร้าง ในเวลาเดียวกัน
 • วัดประสิทธิภาพทีม CS
 • รู้ Performance ของธนาคารแต่ละธนาคารได้
 • เห็นภาพรวมคุณสมบัติของผู้กู้
PLOY-ออกรายงาน1
PLOY-ออกรายงาน2

ออกรายงานภาพรวม สถานะการณ์ของโครงการ

 • เห็น ภาพรวมการขาย การโอน การเงิน การก่อสร้าง และการตลาดในที่เดียว
 • มี feedback จากลูกค้า เพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต
 • เห็นเงินที่จะได้ และเห็นเงินที่ควรได้
 • บริหารเวลาด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ
 • ออกรายงานหลากหลายแง่มุมสำหรับพนักงานขายและผู้บริหารเพื่อทำกลยุทธ์ในอนาคต

ทำให้การขายอสังหา ฯ เป็นเรื่องง่าย

 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกับพลอยได้เลย