พฤติกรรมคน GEN Z กับธุรกิจอสังหาฯ ในปัจจุบัน

PLOY by BUILK-โปรแกรม CRM-บริหารทีมขายอสังหาฯ-Real estate management-บริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์-ระบบ CRM อสังหา-ธุรกิจอสังหา-Property management-ระบบ CRM บริหารงานขายอสังหา-ธุรกิจอสังหา

แน่นอนว่าตามธรรมชาติของโลกเรานั้นมีมนุษย์เกิดใหม่อยู่ตลอดในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งทำให้กลุ่มคนที่เกิดใหม่นั้นก็อาจเป็นกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่ หรือลูกค้าใหม่ในอนาคตซึ่งในบทความนี้ ทาง PLOY จะพามารู้จักกลุ่มคน Generation ใหม่ หรือ GEN Z โดยผู้บริโภคกลุ่มนี้จะเข้ามามีบทบาทต่อการลงทุนในธุรกิจอสังหา ฯ มากขึ้นในอนาคตต่อไป

GEN Z คือใคร ?

GEN Z (Generation Z) คือคำนิยามของคนรุ่นใหม่ที่เกิดหลังจากปี ค.ศ.1997 ซึ่งเติบโตมาพร้อมกับโลกดิจิตอล ทำให้พฤติกรรมของคนกลุ่มนี้จะมีความใกล้ชิดกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และโลกออนไลน์เป็นอย่างมาก อย่างการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน เช่น สมาร์ทโฟน สมาร์ทวอทช์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่สามารถเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ได้ ทำให้สามารถติดตามข่าวสาร หรือค้นหาข้อมูลที่ต้องการผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ทุกอย่างในชีวิตประจำวันต้องมีความรวดเร็ว ทำให้การนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ รวมไปถึงลักษณะของการให้ข้อมูลด้านสินค้าและบริการต้องมีความรวดเร็วไปด้วย

เนื่องจากประชากรของกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่อย่าง GEN Z จะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเรื่อง ๆ ตามประชากรที่เกิดใหม่บนโลก ทำให้กลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ให้ความสนใจ และหันมาวางแผนปรับกลยุทธ์การตลาดสำหรับกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่นี้เพื่อการขายสินค้าและบริการในอนาคตให้ตอบโจทย์กลับพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มใหม่ให้มีประสิทธิภาพ ซึ้งวันนี้เราจะมาลองดูข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค GEN Z ที่มีต่อธุรกิจอสังหาฯ ในปัจจุบัน

กลุ่มประชากร GEN Z มีอายุประมาณ 24 ปีลงไป ซึ่งจำนวนประชากรมากถึงหนึ่งในสามของประชากรโลก โดยสำหรับประเทศไทยกลุ่ม GEN Z มีจำนวนถึงร้อยละสามสิบ จากข้อมูลทางการศึกษาของผู้บริโภค GEN Z โดย Wunderman Thompson Intelligence พบว่าพฤติกรรม ความสนใจ ความคิด เทรนด์ ของผู้บริโภค GEN Z มีลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกลุ่มไหน ๆ นอกจากนี้จากข้อมูลของทางเว็บไซต์การตลาด Marketing Oop! พบว่าประชากร GEN Z ในประเทศไทยมีความสนใจในซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว และคอนโดมิเนียม มากถึง 65%

ในช่วงอดีตที่ผ่านมาสำหรับนักพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อาจจะมองข้ามกลุ่มผู้บริโภค GEN Z เนื่องด้วยปัจจัยทางด้านอายุ และความมั่นคงในเรื่องของการเงินและฐานะทางการเงิน แต่ในปัจจุบันการเติบโต และการก้าวหน้าทางความคิดของประชากรรุ่นใหม่มีความรวดเร็วขึ้นมาก ทำให้นักพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์หลาย ๆ แบรนด์ต้องหันมาให้ความสนใจและมีการปรับกลยุทธ์ของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในโครงการต่าง ๆ ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภคเหล่านี้ด้วย เพราะในอนาคตกลุ่มประชากรรุ่นใหม่จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่สำคัญในตลาดอสังหาริมทรัพย์

พฤติกรรมคน GEN Z กับธุรกิจอสังหา ฯ ในปัจจุบัน

จากพฤติกรรมการการเกิดและเติบโตมาพร้อมกับยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวที่สมาร์ทโฟนและโลกออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ทำให้มีนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลาย ๆ แบรนด์เริ่มวางแผนในการปรับตัวเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างการให้ข้อมูล และทำการตลาดออนไลน์  ซึ่งเราสามารถเห็นได้จากการทำโฆษณา การทำโปรโมชั่น และคอนเทนต์ต่าง ๆ ที่ผ่านมา และแม้ว่าในการทำตลาดสำหรับกลุ่มประชากรรุ่นใหม่อาจจะยังไม่สามารถเห็นผลชัดเจนอย่างรวดเร็ว แต่การเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มเหล่านี้ก่อน ถือเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะจะสามารถทำให้เราเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคเหล่านี้ อย่างผู้บริโภค GEN Z ที่มีอายุตั้งแต่ 21-24 ปีนี้ถือว่าเป็นกลุ่มประชากรที่เริ่มจบการศึกษา และเริ่มชีวิตการทำงานซึ่งอาจจะมีช่วงฐานเงินเดือนยังไม่มากเท่ากับกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุมาก ทำให้เราอาจจะต้องพิจารณาเรื่องราคาอสังหาริมทรัพย์เป็นประเด็นสำคัญ โดยเราอาจจะมีการส่งแคมเปญการตลาด หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเรทราคาประมาณ 1,000,000 – 1,500,000 บาท และอาจจะยังไม่ต้องเน้นในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกที่มากมายนัก โดยให้มีความเหมาะสมก็เพียงพอแล้ว หรือหากเป็นเจ้าของหรือผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ประเภทปล่อยเช่าก็ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดีไซน์ห้องเพื่อให้เหมาะกับเรทราคาและกลุ่มเป้าหมายได้นั่นเอง

สำหรับผู้บริโภค GEN Z แล้ว ความเหมาะสมและคุณภาพของสินค้าต้องมาก่อน เพราะค่อนข้างมีพฤติกรรมซื้อที่ใส่ใจกับการเลือกซื้อสินค้าและบริการ เนื่องจากความสามารถในการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างคล่องแคล่วและรวดเร็วทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้ง่าย ผู้บริโภคอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เดินทางไปในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อดูสินค้าในสถานที่จริง ๆ ก่อน เพียงแค่หาข้อมูลอ้างอิง การรีวิว รวมถึงการศึกษาตัวเลือกอื่น ๆ จากสินค้าและบริการหลาย ๆ เจ้า ที่มีอยู่มากมายบนโลกออนไลน์ หลังจากนั้นจึงตัดสินใจเลือกสินค้าและบริการที่ตนเองหาข้อมูลมาอย่างมั่นใจแล้ว ทำให้ตรงนี้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อาจจะต้องให้ความสำคัญแก่ข้อมูลและการนำเสนอผลงานต่าง ๆ. ที่ผ่านมาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด

สุดท้ายนี้ จากข้อมูลพฤติกรรมของประชากรรุ่นใหม่อย่างผู้บริโภค GEN Z ที่ทางทีมงาน PLOY ได้หาข้อมูลมานำเสนอนั้น ผู้ที่กำลังทำธุรกิจอสังหา ฯ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดสำหรับการขายสินค้าและบริการอสังริมทรัพย์เพื่อให้ตอบโจทย์กับผู้บริโภครุ่นใหม่ได้ พี่ ๆ สามารถติดตามบทความและความรู้เกี่ยวกับวงการอสังหาริมทรัพย์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.ploycrm.com ได้ทุกอาทิตย์จ้า

านอสังหาฯทุกอย่างต้องเร็วจะโครงการเล็กหรือใหญ่ก็ใช้ PLOY ช่วยจัดการงานขายได้ที่เดียวจบ

นัด DEMO ระบบได้ง่ายๆ ลงทะเบียนเลย!

>> คลิกที่นี่ <<

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google Analytic และ Facebook Pixel

    เราได้มีการใช้งาน Google analytic และ Facebook pixel เพื่อช่วยให้เราส่งมอบประสบการณ์การใช้งานของเว็บไซต์ได้อย่างดียิ่งขึ้น

Save