ค่าบริการ ploy by builk
ราคาสบายๆ คุ้มค่ากับการใช้งาน

*ราคานี้ยังไม่รวมค่าขึ้นระบบต่อกิจการ

จำนวนโครงการที่ขึ้นได้

ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน

ไม่จำกัดจำนวนลูกค้า

ไม่จำกัดจำนวนการบันทึกกิจกรรม

ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร

ไม่จำกัดการออกรายงาน

Update Version

พื้นที่เก็บข้อมูล

ทีมซัพพอร์ต

1 โครงการ

ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน:: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการบันทึกกิจกรรม :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการออกรายงาน :: ✔️

Add-on Feature:: ✔️

ทำงานบนระบบ CLOUD :: ✔️

พื้นที่เก็บข้อมูล :: Unlimited

ทีมซัพพอร์ต :: ✔️

ลงทะเบียน

1 โครงการ

ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน:: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการบันทึกกิจกรรม :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการออกรายงาน :: ✔️

Add-on Feature:: ✔️

ทำงานบนระบบ CLOUD :: ✔️

พื้นที่เก็บข้อมูล :: Unlimited

ทีมซัพพอร์ต :: ✔️

ลงทะเบียน

1 โครงการ

ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน:: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการบันทึกกิจกรรม :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการออกรายงาน :: ✔️

Add-on Feature:: ✔️

ทำงานบนระบบ CLOUD :: ✔️

พื้นที่เก็บข้อมูล :: Unlimited

ทีมซัพพอร์ต :: ✔️

ลงทะเบียน

2 โครงการ

ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน:: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการบันทึกกิจกรรม :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการออกรายงาน :: ✔️

Add-on Feature:: ✔️

ทำงานบนระบบ CLOUD :: ✔️

พื้นที่เก็บข้อมูล :: Unlimited

ทีมซัพพอร์ต :: ✔️

ลงทะเบียน

3 โครงการ

ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน:: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการบันทึกกิจกรรม :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการออกรายงาน :: ✔️

Add-on Feature:: ✔️

ทำงานบนระบบ CLOUD :: ✔️

พื้นที่เก็บข้อมูล :: Unlimited

ทีมซัพพอร์ต :: ✔️

ลงทะเบียน

5 โครงการ

ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน:: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการบันทึกกิจกรรม :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการออกรายงาน :: ✔️

Add-on Feature:: ✔️

ทำงานบนระบบ CLOUD :: ✔️

พื้นที่เก็บข้อมูล :: Unlimited

ทีมซัพพอร์ต :: ✔️

ลงทะเบียน

10 โครงการ

ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน:: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการบันทึกกิจกรรม :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการออกรายงาน :: ✔️

Add-on Feature:: ✔️

ทำงานบนระบบ CLOUD :: ✔️

พื้นที่เก็บข้อมูล :: Unlimited

ทีมซัพพอร์ต :: ✔️

ลงทะเบียน

15 โครงการ

ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน:: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการบันทึกกิจกรรม :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการออกรายงาน :: ✔️

Add-on Feature:: ✔️

ทำงานบนระบบ CLOUD :: ✔️

พื้นที่เก็บข้อมูล :: Unlimited

ทีมซัพพอร์ต :: ✔️

ลงทะเบียน

20 โครงการ

ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน:: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการบันทึกกิจกรรม :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการออกรายงาน :: ✔️

Add-on Feature:: ✔️

ทำงานบนระบบ CLOUD :: ✔️

พื้นที่เก็บข้อมูล :: Unlimited

ทีมซัพพอร์ต :: ✔️

ลงทะเบียน

ค่าบริการ ploy by builk
ราคาสบายๆ คุ้มค่ากับการใช้งาน

*ราคานี้ยังไม่รวมค่าขึ้นระบบต่อกิจการ

1 โครงการ

ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน:: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการบันทึกกิจกรรม :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการออกรายงาน :: ✔️

Add-on Feature:: ✔️

ทำงานบนระบบ CLOUD :: ✔️

พื้นที่เก็บข้อมูล :: Unlimited

ทีมซัพพอร์ต :: ✔️

ลงทะเบียน

1 โครงการ

ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน:: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการบันทึกกิจกรรม :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการออกรายงาน :: ✔️

Add-on Feature:: ✔️

ทำงานบนระบบ CLOUD :: ✔️

พื้นที่เก็บข้อมูล :: Unlimited

ทีมซัพพอร์ต :: ✔️

ลงทะเบียน

1 โครงการ

ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน:: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการบันทึกกิจกรรม :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการออกรายงาน :: ✔️

Add-on Feature:: ✔️

ทำงานบนระบบ CLOUD :: ✔️

พื้นที่เก็บข้อมูล :: Unlimited

ทีมซัพพอร์ต :: ✔️

ลงทะเบียน

2 โครงการ

ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน:: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการบันทึกกิจกรรม :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการออกรายงาน :: ✔️

Add-on Feature:: ✔️

ทำงานบนระบบ CLOUD :: ✔️

พื้นที่เก็บข้อมูล :: Unlimited

ทีมซัพพอร์ต :: ✔️

ลงทะเบียน

3 โครงการ

ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน:: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการบันทึกกิจกรรม :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการออกรายงาน :: ✔️

Add-on Feature:: ✔️

ทำงานบนระบบ CLOUD :: ✔️

พื้นที่เก็บข้อมูล :: Unlimited

ทีมซัพพอร์ต :: ✔️

ลงทะเบียน

5 โครงการ

ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน:: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการบันทึกกิจกรรม :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการออกรายงาน :: ✔️

Add-on Feature:: ✔️

ทำงานบนระบบ CLOUD :: ✔️

พื้นที่เก็บข้อมูล :: Unlimited

ทีมซัพพอร์ต :: ✔️

ลงทะเบียน

10 โครงการ

ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน:: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการบันทึกกิจกรรม :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการออกรายงาน :: ✔️

Add-on Feature:: ✔️

ทำงานบนระบบ CLOUD :: ✔️

พื้นที่เก็บข้อมูล :: Unlimited

ทีมซัพพอร์ต :: ✔️

ลงทะเบียน

1 โครงการ

ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน:: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการบันทึกกิจกรรม :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการออกรายงาน :: ✔️

Add-on Feature:: ✔️

ทำงานบนระบบ CLOUD :: ✔️

พื้นที่เก็บข้อมูล :: Unlimited

ทีมซัพพอร์ต :: ✔️

ลงทะเบียน

1 โครงการ

ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน:: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการบันทึกกิจกรรม :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการออกรายงาน :: ✔️

Add-on Feature:: ✔️

ทำงานบนระบบ CLOUD :: ✔️

พื้นที่เก็บข้อมูล :: Unlimited

ทีมซัพพอร์ต :: ✔️

ลงทะเบียน

1 โครงการ

ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน:: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการบันทึกกิจกรรม :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการออกรายงาน :: ✔️

Add-on Feature:: ✔️

ทำงานบนระบบ CLOUD :: ✔️

พื้นที่เก็บข้อมูล :: Unlimited

ทีมซัพพอร์ต :: ✔️

ลงทะเบียน

2 โครงการ

ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน:: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการบันทึกกิจกรรม :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการออกรายงาน :: ✔️

Add-on Feature:: ✔️

ทำงานบนระบบ CLOUD :: ✔️

พื้นที่เก็บข้อมูล :: Unlimited

ทีมซัพพอร์ต :: ✔️

ลงทะเบียน

3 โครงการ

ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน:: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการบันทึกกิจกรรม :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการออกรายงาน :: ✔️

Add-on Feature:: ✔️

ทำงานบนระบบ CLOUD :: ✔️

พื้นที่เก็บข้อมูล :: Unlimited

ทีมซัพพอร์ต :: ✔️

ลงทะเบียน

5 โครงการ

ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน:: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการบันทึกกิจกรรม :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการออกรายงาน :: ✔️

Add-on Feature:: ✔️

ทำงานบนระบบ CLOUD :: ✔️

พื้นที่เก็บข้อมูล :: Unlimited

ทีมซัพพอร์ต :: ✔️

ลงทะเบียน

10 โครงการ

ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน:: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการบันทึกกิจกรรม :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร :: ✔️

ไม่จำกัดจำนวนการออกรายงาน :: ✔️

Add-on Feature:: ✔️

ทำงานบนระบบ CLOUD :: ✔️

พื้นที่เก็บข้อมูล :: Unlimited

ทีมซัพพอร์ต :: ✔️

ลงทะเบียน

 

 

Line Daily Report Notification
ติดต่อฝ่ายขาย

*เปิดให้ใช้งานฟรีช่วงทดลองใช้งาน

รีพอร์ทรายวัน กำหนดช่วงเวลาแจ้งเตือนได้
เห็นทุกยอดขาย / จำนวนคนเข้าชม
ไม่ต้องเปิดคอม แจ้งเตือนเข้าไลน์ทันที

 โครงการ อสังหาฯ ทั่วประเทศ ที่เลือกใช้ PLOY 

กลุ่มอสังหาฯแนวราบ

บริษัท ภัทรีดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท เปี่ยมสุข พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท พิศาลโฮม จำกัด

บริษัท พี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด

บริษัท รามคำแหง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด

บริษัท แลนด์ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด

บริษัท แกรนด์ พาราไดซ์ วิลล่า จำกัด

บริษัท ภูมิภัททา จำกัด

กลุ่มอสังหาฯแนวราบ

บริษัท ประชาสุข
พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท จักรพรรดิ์ ศิวาลัย จำกัด

บริษัท อาดารากรุ๊ป จำกัด

ออกซิเจน เรียลเอสเตท จำกัด

 

บริษัท เพิร์ล ไอซ์แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

 

บริษัท ชวนพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ที สเปซ พร๊อพเพอร์ตี้

บริษัท อิมเมจ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

โครงการ เดอ นายน์

บริษัท ดิ เออร์เบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พิสิฐไชย เรียลเอสเตท จำกัด

บริษัท แสนดี อินฟินิตี้ จำกัด

กลุ่มอสังหาฯแนวดิ่ง

บริษัท โมเมนต์ ออฟ ลิฟวิ่ง แอสเสท จำกัด

บริษัท ดับบลิว พี ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด

บจก.ไมนด์เซท เรียล เอสเตท

บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด

 โครงการ อสังหาฯ ทั่วประเทศ ที่เลือกใช้ PLOY 

กลุ่มอสังหาฯแนวราบ

บริษัท ภัทรีดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท เปี่ยมสุข พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท พิศาลโฮม จำกัด

บริษัท พี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด

บริษัท รามคำแหง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด

บริษัท แลนด์ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด

บริษัท แกรนด์ พาราไดซ์ วิลล่า จำกัด

บริษัท ภูมิภัททา จำกัด

กลุ่มอสังหาฯแนวราบ

บริษัท ประชาสุข
พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท จักรพรรดิ์ ศิวาลัย จำกัด

บริษัท อาดารากรุ๊ป จำกัด

ออกซิเจน เรียลเอสเตท จำกัด

 

บริษัท เพิร์ล ไอซ์แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

 

บริษัท ชวนพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ที สเปซ พร๊อพเพอร์ตี้

บริษัท อิมเมจ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

โครงการ เดอ นายน์

บริษัท ดิ เออร์เบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พิสิฐไชย เรียลเอสเตท จำกัด

บริษัท แสนดี อินฟินิตี้ จำกัด

กลุ่มอสังหาฯแนวดิ่ง

บริษัท โมเมนต์ ออฟ ลิฟวิ่ง แอสเสท จำกัด

บริษัท ดับบลิว พี ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด

บจก.ไมนด์เซท เรียล เอสเตท

บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด

ก้าวสู่ Digital Transformation อย่างเต็มตัว พร้อมสู้กับรายใหญ่ด้วย Data

กับ CRM จาก PLOY เริ่มต้นเพียง เดือนละ 1,500 บาท

PLOY by BUILK | Real Estate Sales Management
ระบบ CRM ระบบบริหารทีมขายและการจัดการลูกค้าเพื่อธุรกิจสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบ
ครบเครื่องเรื่อง ขาย สร้าง โอน

ก้าวสู่ Digital Transformation อย่างเต็มตัว พร้อมสู้กับรายใหญ่ด้วย Data

กับ CRM จาก PLOY เริ่มต้นเพียง เดือนละ 2,900 บาท

PLOY by BUILK | Real Estate Sales Management
ระบบ CRM ระบบบริหารทีมขายและการจัดการลูกค้าเพื่อธุรกิจสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบ
ครบเครื่องเรื่อง ขาย สร้าง โอน

คำถามที่พบบ่อย

1. ระบบ PLOY คืออะไร ?

PLOY by BUILK (พลอย)  คือ ระบบบริหารจัดการติดตามงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ ทั้งนี้ยังมีฟีเจอร์ที่ครอบคลุมเรื่องการติดตามสถานะการยื่นกู้และการก่อสร้าง

2. PLOY เหมาะกับใครบ้าง ?

PLOY เหมาะกับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม หรือ บ้านสั่งสร้าง และสนับสนุนกับทุกขนาดธุรกิจ ตั้งแต่ริเริ่ม จนถึงผู้ประกอบการมืออาชีพที่กำลังปรับเปลี่ยนระบบ
การทำงานแบบ Manual มาเป็น Digital platform

3. ระบบ PLOY ทำอะไรได้บ้าง ?

รายงานสำเร็จรูปที่สำคัญในธุรกิจอสังหาฯ และ รายงานขายประจำวันส่งตรงเข้ามือถือ บันทึกประวัติ  กิจกรรมลูกค้าผู้สนใจ ออกใบเสนอราคา รวมถึงหนังสือจอง สัญญา ใบเสร็จรับเงินชั่วคราวผ่านระบบ แสดงหน้าผังโครงการจริงพร้อมสถานะงานขายแบบ Real time ดูความคืบหน้างานก่อสร้างโครงการ  พร้อมติดตามสถานะการยื่นกู้ของลูกค้า ตามคอนเซปท์ของระบบ
ขายไปถึงไหน สร้างทันหรือไม่ จะได้โอนมื่อไร’

4. ระบบ PLOY ต่างจาก ระบบอื่นๆ อย่างไร ?

การออกแบบที่ใช้งานง่าย และคัดเลือกเฉพาะฟีเจอร์ที่สำคัญครอบคลุมกับการใช้งานจริง กับราคาจับต้องได้ไม่ต้องเสียค่าจุกจิกรายเดือน ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งานแล้วเราไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆ แถมอัพเดทให้ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม คุณจึงไม่ต้องจ่ายค่าโปรแกรมแพงๆ และได้ฟีเจอร์ที่คุณไม่ได้ใช้

6 . ระบบ PLOY คิดค่าบริการอย่างไร ?

คิดตามจำนวนยูนิตที่เข้าระบบ ใช้งานได้นาน 3 ปี ยูนิตหรือ ถ้ามียูนิตจำนวนมาก เรามีราคาแบบเหมาขนาด S, M, L
และ XL ชำระแบบรายปี เริ่มต้นที่ 59,900 บาท เฉลี่ยเพียง 236 บาท ต่อยูนิต ต่อปี พร้อมมีทีมงานคอยตอบคำถาม
และแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคและการใช้งาน

8 . ความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอย่างไร ?
  • Server ของ PLOY เก็บรักษาไว้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (CAT)  ซึ่งมีระบบความปลอดภัยหลายชั้น สำหรับฐานข้อมูล (DATABASE) มีการสำรองข้อมูลทุกวัน สามารถย้อนหลังได้ถึง 7 วัน
  • Web domain เป็นแบบ https หรือ Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer ซึ่งเป็นโปโตคอลสำหรับการใช้เว็บไซต์ที่ทำงานร่วมกับระบบ SSL หรือ Secure Sockets Layer ช่วยปกป้องข้อมูล Username และ Password ที่ รับเข้า-ส่งออก ด้วยการนำข้อมูลมาเข้ารหัสพิเศษ
  • แม้มีคนมาลักลอบเอาข้อมูลไปก็จะไม่สามารถทำอะไรได้ จึงทำให้ข้อมูลที่ส่งนั้น มีความปลอดภัยสูง และการเข้ารหัสนี้จะสามารถถอดแปลงรหัสได้โดยที่ต้องอาศัยตัวแปลงรหัส ซึ่งอยู่ที่ต้นทางและปลายทางเท่านั้น

9. ผู้ใช้งานหากไม่มีอินเตอร์เน็ต สามารถใช้งาน ระบบ PLOY ได้หรือไม่ ?

ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากหลักการทำงานของ PLOY เน้นเรื่อง Real time เป็นเรื่องสำคัญ เพราะธุรกิจอสังหาฯริมทรัพย์มีอัตราการแข่งขันสูง ความเคลื่อนไหวของโครงการในวันต่อวัน เป็นข้อมูลสำคัญในการปรับแผนและพัฒนากลยุทธ์

10. การแก้ไขจัดการข้อมูลทำอย่างไร ?

ในขั้นแรก PLOY มีทีมงานขึ้นระบบให้สามารถทำงานได้จริง พร้อมมีการอบรมทีมงานของท่านให้สามารถดำเนินการจัดการบริหารข้อมูล รองรับในกรณีที่ทางโครงการมีกรปรับเปลี่ยนราคา โปรโมชั่น หรือแบบบ้าน อื่นๆ

วิดีโอแนะนำการใช้งานโปรแกรม