ค่าบริการ ploy by builk
ราคาสบายๆ คุ้มค่ากับการใช้งาน

มีให้เลือกทั้งแบบรายปี และรายเดือน

จำนวน 100 ยูนิต
32,900 บาท
ราคาปกติ 37,900

จำนวนโครงการที่ขึ้นได้
1 โครงการ
ไม่จำกัดจำนวน User
Update Version ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
Support ตลอดการใช้งาน
ลงทะเบียนนัด DEMO
จำนวน 200 ยูนิต
59,000 บาท
ราคาปกติ 69,000

จำนวนโครงการที่ขึ้นได้
2 โครงการ
ไม่จำกัดจำนวน User
Update Version ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
Support ตลอดการใช้งาน
ลงทะเบียนนัด DEMO
จำนวน 300 ยูนิต
79,000 บาท
ราคาปกติ 99,000

จำนวนโครงการที่ขึ้นได้
3 โครงการ
ไม่จำกัดจำนวน User
Update Version ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
Support ตลอดการใช้งาน
ลงทะเบียนนัด DEMO
จำนวน 500 ยูนิต
119,000 บาท
ราคาปกติ 165,000

จำนวนโครงการที่ขึ้นได้
5 โครงการ
ไม่จำกัดจำนวน User
Update Version ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
Support ตลอดการใช้งาน
ลงทะเบียนนัด DEMO
จำนวน 100 ยูนิต
2,900 บาท
ราคาปกติ 5,900 บาท

เสียค่าขึ้นโครงการ 24,900 บาท/โครงการ
ไม่จำกัดจำนวน User
Update Version ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
Support ตลอดการใช้งาน
ลงทะเบียนนัด DEMO
จำนวน 200 ยูนิต
4,900 บาท
ราคาปกติ 8,900 บาท

เสียค่าขึ้นโครงการ 24,900 บาท/โครงการ
ไม่จำกัดจำนวน User
Update Version ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
Support ตลอดการใช้งาน
ลงทะเบียนนัด DEMO
จำนวน 300 ยูนิต
6,900 บาท
ราคาปกติ 12,900 บาท

เสียค่าขึ้นโครงการ 24,900 บาท/โครงการ
ไม่จำกัดจำนวน User
Update Version ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
Support ตลอดการใช้งาน
ลงทะเบียนนัด DEMO

ค่าบริการ ploy by builk
ราคาสบายๆ คุ้มค่ากับการใช้งาน

มีให้เลือกทั้งแบบรายปี และรายเดือน

* ปัดซ้ายเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

จำนวน 100 ยูนิต
32,900 บาท
ราคาปกติ 37,900

จำนวนโครงการที่ขึ้นได้
1 โครงการ
ไม่จำกัดจำนวน User
Update Version ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
Support ตลอดการใช้งาน
ลงทะเบียนนัด DEMO
จำนวน 200 ยูนิต
59,000 บาท
ราคาปกติ 69,000

จำนวนโครงการที่ขึ้นได้
2 โครงการ
ไม่จำกัดจำนวน User
Update Version ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
Support ตลอดการใช้งาน
ลงทะเบียนนัด DEMO
จำนวน 300 ยูนิต
79,000 บาท
ราคาปกติ 99,000

จำนวนโครงการที่ขึ้นได้
3 โครงการ
ไม่จำกัดจำนวน User
Update Version ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
Support ตลอดการใช้งาน
ลงทะเบียนนัด DEMO
จำนวน 500 ยูนิต
119,000 บาท
ราคาปกติ 165,000

จำนวนโครงการที่ขึ้นได้
5 โครงการ
ไม่จำกัดจำนวน User
Update Version ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
Support ตลอดการใช้งาน
ลงทะเบียนนัด DEMO

* ปัดซ้ายเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

จำนวน 100 ยูนิต
2,900 บาท
ราคาปกติ 5,900 บาท

เสียค่าขึ้นโครงการ 24,900 บาท/โครงการ
ไม่จำกัดจำนวน User
Update Version ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
Support ตลอดการใช้งาน
ลงทะเบียนนัด DEMO
จำนวน 200 ยูนิต
4,900 บาท
ราคาปกติ 8,900 บาท

เสียค่าขึ้นโครงการ 24,900 บาท/โครงการ
ไม่จำกัดจำนวน User
Update Version ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
Support ตลอดการใช้งาน
ลงทะเบียนนัด DEMO
จำนวน 300 ยูนิต
6,900 บาท
ราคาปกติ 12,900 บาท

เสียค่าขึ้นโครงการ 24,900 บาท/โครงการ
ไม่จำกัดจำนวน User
Update Version ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
Support ตลอดการใช้งาน
ลงทะเบียนนัด DEMO
Line Notification
4500 บาท/ปี

รีพอร์ทรายวัน กำหนดช่วงเวลาแจ้งเตือนได้
เห็นทุกยอดขาย / จำนวนคนเข้าชม
ไม่ต้องเปิดคอม แจ้งเตือนเข้าไลน์ทันที
PLOY PAYMENT
12,000 บาท/โครงการ

ลูกค้าชำระค่างวดง่ายๆผ่านมือถือ
แจ้งเตือนชำระค่างวดทาง SMS / E-mail กับลูกค้า
ลูกค้าสามารถติดตามรายการที่ชำระแล้วได้ด้วยตัวเอง

* ปัดซ้ายเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

Line Notification
4500 บาท/ปี

รีพอร์ทรายวัน กำหนดช่วงเวลาแจ้งเตือนได้
เห็นทุกยอดขาย / จำนวนคนเข้าชม
ไม่ต้องเปิดคอม แจ้งเตือนเข้าไลน์ทันที
PLOY PAYMENT
12,000 บาท/โครงการ

ลูกค้าชำระค่างวดง่ายๆผ่านมือถือ
แจ้งเตือนชำระค่างวดทาง SMS / E-mail กับลูกค้า
ลูกค้าสามารถติดตามรายการที่ชำระแล้วได้ด้วยตัวเอง