ธุรกิจอสังหา ฯ กับทางออกในปี 2021

ธุรกิจอสังหา ฯ  ได้เริ่มสร้างผลกระทบ COVID-19 มาตั้งแต่ต้นปี 2020 อีกทั้งยังมีการสร้างผลกระทบที่แผ่ขยายเป็นวงกว้างไปในหลายๆ ธุรกิจทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบอยู่ไม่น้อย ทำให้ผู้คนทั่วโลกต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การปิดประเทศ งดการเดินทางข้ามเมืองต่าง ๆ ยังส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทำให้กำลังซื้อของผู้คนลดลง มีทั้งคนตกงาน และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็ได้รับผลกระทบไปตามกัน

ถึงแม้ว่ามาตรการควบคุมโรคและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีทีท่าที่ดีขึ้นบ้างแล้ว รวมถึงข่าวความคืบหน้าของวัคซีนที่ประชาชนบางส่วนจะได้รับการรักษาและป้องกันในปี 2021 นี้ ก็ทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์เริ่มฟื้นตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นมาบ้าง แต่หลังจากนี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรต่อไป ?

ธุรกิจอสังหา ฯ

 แนวทางการฝ่าวิกฤติ ธุรกิจอสังหา ฯ 2021

Marketing Seeking การมองตลาดแบบเจาะกลุ่มความต้องการเฉพาะพื้นที่ เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ยังคงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอยู่ ถึงแม้ว่าอาจจะอัตราในการขายอสังหาฯ อาจจะช้าลงบ้าง แต่ก็ยังสามารถทำให้ธุรกิจอสังหาฯ ดำเนินต่อไปได้ ส่วนอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินจะเป็นสิ่งที่ตามมาทีหลัง เนื่องจากการครอบครองที่ดินเกินกว่า 2 ปี โดยยังไม่ได้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์จะสร้างภาระให้กับเจ้าของโครงการอย่างมาก

Reaching Solution ต้องมีการวางกลยุทธ์เพื่อทำให้ขายอสังหาริมทรัพย์ได้ในสถานการณ์วิกฤติแบบนี้ เพราะฉะนั้น การใช้กลยุทธ์ด้าน “ราคา” ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของสถานการณ์เช่นนี้ ทำให้โครงการคอนโดมิเนียมต้องยอมขายในราคาต่ำกว่าปัจจุบันประมาณ 15-20% เพื่อกระตุ้นแรงจูงใจของผู้บริโภค และทำให้สามารถขายอสังหาริมทรัพย์ได้ดีขึ้นในช่วงนี้

Living Solution การขายอสังหาริมทรัพย์ในบางครั้ง เรื่องราคาก็ไม่ใช่สิ่งที่ผู้บริโภคให้น้ำหนักมากที่สุดเสมอไป หากทางโครงการใช้กลยุทธ์การลดราคาแล้ว แต่ผู้บริโภคยังไม่รู้สึกสนใจอยากซื้อ ก็ต้องหันมาใช้กลยุทธ์ด้านการให้บริการเข้ามาช่วย เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตยิ่งขึ้น และรู้สึกคุ้มค่ากับการลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์กับทางโครงการ

ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภทของผู้บริโภค

บ้านเดี่ยว ลูกค้ากลุ่มที่สนใจอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยวจะให้ความสำคัญกับเรื่องการออกแบบที่อยู่อาศัยที่ตรงกับการใช้ชีวิตประจำวันหรือไลฟ์สไตล์ของตนเอง รวมถึงเน้นทำเลที่ดี ๆ คุณภาพของบ้านต้องมีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับในตัวของแบรนด์ผู้สร้างอีกด้วย

ทาวน์โฮมและทาวน์เฮ้าส์ ลูกค้ากลุ่มที่สนใจอสังหาริมทรัพย์ประเภททาวน์โฮมและทาวเฮ้าส์จะให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านราคามากกว่าทำเล โดยหากสินค้ามีราคาที่เร้าใจ และสามารถจูงใจผู้บริโภคก็จะสามารถสร้างยอดขายไปได้แม้ว่าทำเลอาจจะไม่ได้ดีมากนัก เนื่องจากหากมองในด้านของต้นทุนในการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบการแต่ละรายจะมีต้นทุนที่ไม่ได้ต่างกันมาก แต่หากที่ดินมีราคาสูงก็จะมีผลกับต้นทุนการพัฒนาของโครงการอย่างมาก ทำให้ต้องขายอสังหาริมทรัพย์ในราคาที่สูงขึ้นตามกัน ซึ่งการขายอสังหาริมทรัพย์อาจจะยังสามารถทำได้ แต่จะช้าและใช้ระยะเวลานานกว่า หากโครงการพัฒนาขึ้นบนที่ดินที่มีราคาที่มีทำเลและราคาที่เหมาะสม ย่อมเพิ่มโอกาสการขายให้กับทางโครงการได้ดีกว่า

คอนโดมิเนียม ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมยังคงได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอันดับหนึ่ง และปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับการซื้อคอนโดมิเนียมคือทำเลที่ตั้งของโครงการ ส่วนราคาจะเป็นปัจจัยรองลงมา และตามมาด้วยส่วนกลาง และสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ซึ่งสำคัญน้อยลงมา

ตัวอย่าง ธุรกิจอสังหา ฯ ชั้นนำที่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว

วิทการ จัทนทวิมล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธธ์องค์กร และการสร้างสรรค์ จาก เอพี ประเทศไทย ได้กล่าวว่า การวางแผนตั้งรับและการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ รวมถึงการบริการจัดงานกระแสเงินสดที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทสามารถผ่านวิกฤติมาได้ และยังสามารถทำยอดขายโครงการได้ทะลุเป้าในปี 2020 อีกด้วย

พีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่การบริหาร จาก ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ได้กล่าวว่าภาพรวมยอดขายของบริษัทในปี 2020 สูงกว่ายอดขายที่วางไว้ ซึ่งมาจากการปรับตัวของบริษัทอย่างรวดเร็ว เช่น การทำการตลาดที่อยู่อาศัยแบบ Ready to Move (พร้อมเข้าอยู่) ซึ่งสามารถทำได้อย่างโดดเด่น จึงทำให้บริษัทสามารถสร้างยอดขายจากอสังหาริมทรัพย์ประเภทนี้ในกว่าร้อยละ 65 ของยอดขายโครงการทั้งหมด

จากสถานการณ์ย่ำแย่ของเศรษฐกิจที่ทางธุรกิจอสังหาฯ ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ก็ยังพอมีทางออกที่ส่งผลดีต่อผู้ที่กำลังตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยและต้นทุนในการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง ส่งผลให้ราคาขายอสังหาริมทรัพย์ถูกลงไปตามกัน รวมถึงผู้บริโภคยังสามารถกู้ซื้ออสังหาฯ ได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าปกติอีกด้วย เพราะฉะนั้นในปี 2021 นี้ ก็คงต้องมาดูกันว่าผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แต่ละเจ้า จะมีการปรับกลยุทธ์เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ข้างหน้าอย่างไรกันบ้าง โปรดติดตามเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ จาก PLOY ได้ที่ www.ploycrm.com จ้า

สนใจ โปรแกรม PLOY สามารถขอ Demo ทดลองใช้ฟรีได้แล้ว

>> คลิกที่นี่ <<

ที่มา

the standard, กรุงเทพธุรกิจ, prop2moroow

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google Analytic และ Facebook Pixel

    เราได้มีการใช้งาน Google analytic และ Facebook pixel เพื่อช่วยให้เราส่งมอบประสบการณ์การใช้งานของเว็บไซต์ได้อย่างดียิ่งขึ้น

Save