Tag Archives: อสังหาฯ

อสังหาฯ-ในช่วงวิกฤตไวรัส
การปรับตัวของนักพัฒนา อสังหาฯ ในช่วงวิกฤตไวรัส

จากวิกฤติของไวรัสโควิด-19 ที่กระทบกับผู้คนต่าง ๆ ในเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันที่ต้องระมัดระวังตัวกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอยู่ร่วมกับผู้คนในที่สาธารณะ การจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวัน ทำเอาทุกคนต่างพากันอยู่ติดบ้านไม่กล้าออกไปไหนเหมือนแต่ก่อน และแน่นอนว่าการซื้อขายอสังหาฯ ไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรือบ้าน ก็ย่อมลดน้อยลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ และการใช้ชีวิตของคนในสังคม ทำเอาผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ ต้องหาช่องทางใหม่ ๆ ที่จะตอบโจทย์ให้กับปัญหาที่เกิดและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของคนในปัจจุบัน [...]