Tag Archives: อสังหาฯ

อสังหาฯ-ในช่วงวิกฤตไวรัส
การปรับตัวของนักพัฒนา อสังหาฯ ในช่วงวิกฤตไวรัส

จากวิกฤติของไวรัสโควิด-19 ที่กระทบกับผู้คนต่าง ๆ ในเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันที่ต้องระมัดระวังตัวกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอยู่ร่วมกับผู้คนในที่สาธารณะ การจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวัน ทำเอาทุกคนต่างพากันอยู่ติดบ้านไม่กล้าออกไปไหนเหมือนแต่ก่อน และแน่นอนว่าการซื้อขายอสังหาฯ ไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรือบ้าน ก็ย่อมลดน้อยลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ และการใช้ชีวิตของคนในสังคม ทำเอาผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ ต้องหาช่องทางใหม่ ๆ ที่จะตอบโจทย์ให้กับปัญหาที่เกิดและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของคนในปัจจุบัน [...]

Online Solution ธุรกิจอสังหาฯในโลกยุค Digital Transformation
Online Solution ธุรกิจอสังหาฯในโลกยุค Digital Transformation

Online Solution – การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยเป็นเรื่องที่ธุรกิจต้องปรับตัวอยู่เสมอ เรื่องบางเรื่องที่เมื่อก่อนเรา ไม่ให้ความสำคัญแต่ปัจจุบันถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นก็คือการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิตอลแม้กระทั่งอสังหาฯที่อาจต้องหามาช่วยในการทำงานด้วย _____________________________________________________________________________ จะไม่ให้พูดถึงก็ไม่ได้เพราะเราใช้เครื่องมือสื่อสารตั้งแต่การตื่นนอน การเดินทาง หรือแม้กระทั่งการทำงานแทบทุกวัน ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากโดยที่เราตั้งรับแทบไม่ทัน จนทำให้บางธุรกิจไม่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จนถึงขั้นต้องปิดตัวลง แต่สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกมองว่าเป็นธุรกิจที่ไม่น่าตื่นเต้นเท่าธุรกิจอื่นๆ การดูแลลูกค้าหรือการทำการตลาดก็คงเป็นแบบพื้นๆ เช่น [...]