Tag Archives: อสังหาริมทรัพย์

อสังหาฯ-ในช่วงวิกฤตไวรัส
การปรับตัวของนักพัฒนา อสังหาฯ ในช่วงวิกฤตไวรัส

จากวิกฤติของไวรัสโควิด-19 ที่กระทบกับผู้คนต่าง ๆ ในเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันที่ต้องระมัดระวังตัวกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอยู่ร่วมกับผู้คนในที่สาธารณะ การจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวัน ทำเอาทุกคนต่างพากันอยู่ติดบ้านไม่กล้าออกไปไหนเหมือนแต่ก่อน และแน่นอนว่าการซื้อขายอสังหาฯ ไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรือบ้าน ก็ย่อมลดน้อยลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ และการใช้ชีวิตของคนในสังคม ทำเอาผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ ต้องหาช่องทางใหม่ ๆ ที่จะตอบโจทย์ให้กับปัญหาที่เกิดและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของคนในปัจจุบัน [...]

บริหารงานอสังหาฯ เตรียมความพร้อมสู่ความสำเร็จ

“นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” คือ นักลงทุนผู้ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอสังหาริมทรัพย์โดยหวังกำไรสูงสุดและประสบความสำเร็จจากการดำเนินงานซึ่งกว่าจะ บริหารงานอสังหาฯ เพื่อให้ประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องผ่านการเรียนรู้ ก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคนับไม่ถ้วน ล้มเหลวบ้าง ผิดพลาดบ้าง ซึ่งพวกเขาผ่านสิ่งเหล่านี้มาได้อย่างไร มีเคล็ดลับในการบริหารงานเตรียมความพร้อมในเรื่องใดบ้าง ถึงมีนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันอย่างมากมาย เรามาดูเคล็ดลับในการเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จกันเลย   ความรู้ (Knowledge) [...]